Vinja Media

Vinja Media arbetar med utformning och produktion av grafiskt material, multimedia och webbdesign.

Trycksaker, multimedia presentationer, bildbehandling och hemsidor.

Enkelt informativa hemsidor

Internet är ett effektivt och kostnadssnålt sätt att nå ut till en bredare publik. Vi erbjuder anpassade, informativa hemsidor till företag, föreningar och andra organisationer.

 

Kontakta oss för mer information och detaljer.


Info