Vinja Development

är ett litet privat företag inom IT,
media och musik.

Vår verksamhet består till stor del av:

musikproduktion, multimedia, webbdesign samt
grafiskformgivning och är uppdelad i två avdelningar.
Vinja Entertainment och Vinja Media.