Vinja Entertainment
med musikproduktion på programmet, har ett nära samarbete med Studio Cell One, som producerat CD:n "Everyday Miracles" och EP:n "Revelations", med gruppen Logic Division

"Everyday Miracles"

"Revelations"